BPI POLSKA
Rada Nadzorcza
Remigiusz Baliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku (uprzednio Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 2013r.)

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1992r.) oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Ponadto ukończył Master of Business Administration na National Louis University (kierunek Finance Concentration) (2006r.) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2013r.).

W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego S.A., w latach 1993-1996 pracował jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w latach 1997-2001 Prezes Zarządu, a w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny w spółce Efi Sp. z o.o. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu Total Finance Sp. z o.o. w Warszawie, Total Money Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Obecnie jest Prezesem Zarządu RB Investcom Sp. z o.o. we Wrocławiu, RB Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu, Money Profi Sp. z o.o. we Wrocławiu, Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.

Ponadto jest członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek, w tym m.in. Getin Holding S.A, Getin Noble Bank S.A, Open Finance S.A, Noble Securities S.A, Idea Bank S.A., Getin Leasing S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Getin Fleet S.A., LC CORP S.A., GetBack S.A., HOME BROKER S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej).

Maciej Szczechura
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku (Członek Rady Nadzorczej od 2013r.)

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Posiada duże doświadczenie marketingowe m.in. otrzymał nagrodę dla najlepszego specjalisty od Marketingu w Polsce za 2005 rok (Marketer Roku wg. Media i Marketing Polska), zdobył nagrody Effie dla najefektywniejszych kampanii marketingowych w latach 2004, 2008, 2009, 2011, 2013, a także nagrody: Golden Innovation Lion, Cannes 2013 za kartę display.

W latach 2004-2010 zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Marketingu, Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu Euro Bank S.A. Od listopada 2010r. do stycznia 2016 - Prezes Noble Concierge Sp. z o.o. Od listopada 2010r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., od lutego 2012r. - Członkiem Rady Nadzorczej Getback S.A., od marca 2012r. – Członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a od października 2012r. jest Prezesem Zarządu Fundacji St. Antony’s College Oxford – Noble Foundation.

Od października 2010r. jest Członkiem Zarządu Getin Noble Bank S.A.

Krzysztof Basiaga
Członek Rady Nadzorczej Banku od 2013r.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University w Chicago, kierunek Finanse Przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2013r. ukończył studia doktoranckie we współpracy z Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

W latach 1993-2004 pracował w Górnośląskim Banku Gospodarczym S.A. w Katowicach na stanowiskach specjalisty ds. ekonomicznych, Naczelnika Wydziału Skarbca Głównego, Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, Dyrektora Banku kierującego obszarem zarządzania finansowego. W latach 1999-2000 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. w Katowicach, w latach 2000-2001 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A. w Katowicach. W latach 2002-2006 Członek Rady Nadzorczej Getin Raty S.A. W latach 2004 - styczeń 2010 Wiceprezes Zarządu Getin Bank S.A. w Katowicach. W okresie 2009-2010 - Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., 2010-2011 Członek Rady Nadzorczej BP Real Nieruchomości S.A., 2010-2012 Członek Zarządu MW Trade S.A. we Wrocławiu.

Od 2010r. - Dyrektor Zarządzający obszarem finansowym w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, następnie od stycznia 2015r. Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A. Od 2012r. – Prezes Zarządu Sax Development Sp. z o.o. we Wrocławiu, od 2014 członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu spółki LAB Sp. z o.o.

Jacek Lisik
Członek Rady Nadzorczej Banku od grudnia 2015r.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka (1986) oraz systemy informatyczne (1989). Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

W latach 1989-1995 - Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe); w latach 1995-1997 - Wiceprezes Zarządu, a w latach 1997-1999 - Prezes Zarządu MR Leasing Service SA (leasing). W latach 2000-2003 - Prezes Zarządu Internet Service SA (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl). W latach 2003-2004 - Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade SA (obecna nazwa Getin Leasing). Od 2004 r. – Członek Zarządu ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors). Od 2012 r. - Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., a od 2015 r. - Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.

Jerzy Pruski
Członek Rady Nadzorczej Banku od kwietnia 2017r.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również ekspertem zewnętrznym Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Doświadczenie zawodowe:

Wiceprezes Zarządu Getin Noble Banku S.A.
2016 – obecnie Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich
2010 – 2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego
2012 – 2015 Przewodniczący Rady Wykonawczej i Prezes International Association of Deposit Insurers
2013 – 2016 Członek Komitetu Stabilności Finansowej, a w 2015-2016 członek Resolution Committee (European Banking Authority)
2009 – 2016 Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2008 – 2009 Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA
1998 – 2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej
2004 – 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reprezentował NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Economic and Financial Committee.
1991 – 1997 pracował w LG Petro Banku SA, m.in. na stanowisku wiceprezesa Zarządu.

Tomasz Maciej Lubański
Członek Rady Nadzorczej Banku od października 2017r.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość, dodatkowo absolutorium na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Komputerowe. Dyplom ACCA uzyskany w 2011r. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu bankowości i finansów, w tym prowadzonych przez PricewaterhouseCoopers i Ernst&Young.

Doświadczenie zawodowe:

1998 – 1999 – Bank Współpracy Europejskiej - Analityk – ekonometryk
1999 – 2001 – Narodowy Bank Polski – Inspektor w Departamencie Analiz i Badań
02. 2001 – 09. 2001 – Fiat Bank – Kontroler finansowy
2001 – 2005 – PricewaterhouseCoopers - Audyt i Doradztwo Finansowe – Dział Klientów Sektora Finansowego oraz Dział Klientów Sektora Produkcyjnego i Handlowego
02.2005 – 10.2005 – Ernst&Young – Audyt i Doradztwo Finansowe – Dział Audytu Regulacyjnego
2005 – 2007 – Polbank EFG – Eurobank Ergasias – Manager ds. planowania i raportowania finansowego
2007 – 2008 – Allianz Biznes – projekt Allianz Bank Poland - Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli Finansowej, Zastępca Dyrektora Finansowego
03.2008 – 12.2008 – Bank Financial Initiative, STC Holding – CFO
2009 – 2015 – PeKaO S.A. – Dyrektor w Biurze Analiz i Badania Rynku, Pion Finansowy
Od 01.2016 – Grupa Yes Finance S.A. – CFO
Od 02.2016 – W Investments S.A. – Dyrektor ds. Inwestycji

Władysław Kulczycki
Członek Rady Nadzorczej Banku od października 2017r.

Doktor nauk ekonomicznych – Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Brał udział w licznych szkoleniach m.in. z zakresu nadzoru bankowego, zarządzania ryzykiem. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach i seminariach dla banków, m. in. z zakresu adekwatności kapitałowej, zarządzania płynnością, tworzenia rezerw na kredyty obciążone ryzykiem, kryteriów oceny banków, uwarunkowań makroekonomicznych projektów inwestycyjnych.

Doświadczenie zawodowe:

1980 - 1990 - Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie SGH)
1990 - 1995 - Narodowy Bank Polski – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego – Doradca Prezesa NBP kierujący Zespołem Polityki Nadzorczej
1995 - 2003 - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - Wiceprezes Zarządu i Przewodniczący ALCO, Przewodniczący Komitetu Ryzyka Bankowego, Przewodniczący Komitetu ds. Restrukturyzacji Wierzytelności Trudnych, Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banku
2003 - 2006 – Invest Bank S.A. - Wiceprezes Zarządu i Przewodniczący Komitetu Kredytowego
2006 - 2008 – Bank Ochrony Środowiska S.A. - Doradca Prezesa Zarządu w zakresie m.in. wdrażania Nowej Umowy Kapitałowej
2011 - 2012 – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Doradca i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem
2009 - 2014 – Bank Gospodarstwa Krajowego – Doradca Prezesa i Dyrektor Zarządzający

Pełnione funkcje poza BGK: Członek Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych (Związek Banków Polskich); Członek Rady Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem (Warszawski Instytut Bankowości); Członek Kapituły Tytułu Zawodowego Menedżera i Eksperta Bankowego (Związek Banków Polskich).

2014 - 2015 – Kompania Węglowa S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów
2015 - 2016 – Bank Ochrony Środowiska S.A. – Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu.
Dowiedz się więcej... Dowiedz sie więcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl Oświadczenie