BPI POLSKA
Raporty roczne BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

pdfRaport roczny za 2016r.

pdfRaport roczny za 2015r.

pdfRaport roczny za 2014r.

pdfRaport roczny za 2013r.

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spó³k± nale¿±c± do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzeda¿y 100% akcji spó³ki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzib± w Wiedniu.
Dowiedz siê wiêcej... Dowiedz siê wiêcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl O¶wiadczenie