BPI POLSKA
Raporty roczne BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

pdfRaport roczny za 2016r.

pdfRaport roczny za 2015r.  pdfOpinia biegłego rewidenta  pdfRaport z badania za rok 2015  pdfSprawozdanie Zarządu za rok 2015

pdfRaport roczny za 2014r.

pdfRaport roczny za 2013r.

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spó³k± nale¿±c± do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzeda¿y 100% akcji spó³ki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzib± w Wiedniu.
Dowiedz siê wiêcej... Dowiedz siê wiêcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl O¶wiadczenie